הגנה מהרס בטוח

מצביעים: 7
המשחק שיכול לשקף הכי טוב את ההגנה הנדרשת על ערי ישראל...תשמידו את טילי האוייב רגע לפני שהם פוגעים בבניני העיר.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.