ירוק מהיר

מצביעים: 6
כל מה שצריך לעשות במשחק הזה הוא להעביר את הכדור הירוק בין פיתחי הקירות. תנועה עם החצים.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.