כוח ימ"מ 2 - צלף טקטי

מצביעים: 15
אתם צלף בצוות ההתערבות של הימ"מ האמריקאי. מוטלות עליכם משימות רבות למיגור הפשע ע"י חיסולים ושיבוש פעולות האויב.
תנועה באמצעות העכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.