יונברסל

מצביעים: 4
משחק חשיבה בו עליכם לפרק את הקווים המחוברים כך שלא יהיו הצטלבויות בינהם.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.