פיצוץ בליסטי

במשחק הזה אתם צריכים לפוצץ את הדמויות. עליכם לתכנן כך שרק ע"י פיצוץ של דמות אחת תפצצו כמה שיותר דמויות אחרות. לכל סוג דמות וצבע יש תכונת פיצוץ אחרת.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.