מועצה מקומית גוש חלב

עיר: גוש חלב כתובת: טלפונים: 04-6989107

חיפוש לפי אזור

רשויות מקומיות
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 4

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

ועד מקומי רמת אפעל

כתבות: מרכז מסחרי אזור: רמת אפעל

עיריית בית שמש

כתבות: ת.ד 5 מרכז מסחרי אזור: בית שמש

מועצה אזורית מטה יהודה

כתבות: מרכז אבן העזר אזור: ירושלים

מועצה מקומית תעשיתית רמת חובב

כתבות: ת.ד 360 אזור: באר שבע

המועצה האזורית חוף אשקלון

כתבות: ת.ד 90000 אזור: אשקלון

מועצה מקומית עומר

כתבות: רותם 1 אזור: עומר