דרקונים וחיות אחרות

מצביעים: 23
עליכם לשמור על האוצר שבאמצע על ידי חיסולם של כל הדרקונים שמסביב. השתמשו בעכבר והלחצן השמאלי כדי לירות.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.