מתקפת הרוחות

מצביעים: 7
תגנו על עצמכם מרוחות ושדים באמצעות חץ וקשת. תנועה במקשי חצים, ירי - מקש רווח.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.