קופסה אלקטרונית

מצביעים: 55
משחק חשיבה יפה- בו עליכם להצליח להעביר זרם בין מתג ההפעלה לבין קופסת המתח. הבעיה היא שיש לםכ המון נתקים עליהם אתם תאלצו להתגבר באמצעות מיכשור מגוון. בכל משימה תקבלו אמצכים אחרים ולכל אבמצעי יש סוג אחר של הפעלה ואופן בו הוא מעביר מתח.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.