מלחמת הנמלים

מצביעים: 75
משחק אסטרטגיה בו אתם נחיל נמלים שצריך להשתלט על קיני נמלים ושטחים. במקביל נחילי נמלים אחרים ינסו להשתלט על הקינים וגם על שלכם. תנועה רק באמצעות עכבר.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.