לוחם רחוב 2

מצביעים: 27
המשחק הקלאסי של שנות ה- 80 בגרסת אינטרנט. מראשוני משחקי המכות בעולם.
מקשים - A, S, D אגרופים
Z, X, C – בעיטות
A & S או A & D מכת הודקן
Z & X או Z & C בעיטה מסובבת יש עוד אפשריות כשמשלבים את מקשי החצים שמיועדים גם לתנועה.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.