משימת הפאנטום 2 - הים הצפוני

מצביעים: 5
החלק השני של הפרק השני במשחק משימת הפאנטום. תשלימו את הצעדים למציאת האוצר.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.