אובמה נגד הזבוב

מצביעים: 4
במשחק הזה אתם הזבוב המסכן שצריך להתחמק מהכפה של אובמה.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.