MJ-1912 - פולשים מהחלל

מצביעים: 14
חידוש למשחק MJ-1912 שזה משחק ארקייד ישן המכונה גם הפולשים מהחלל. תנועה באמצעות חצים, יריות במקש רווח.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.