פינבול המערב הפרוע

מצביעים: 13
גרסת פינבול און ליין בגרסת המערב הפרוע. שליטה באמצעות חצים ומקש רווח.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.