חבטה בתלת מימד

מצביעים: 3
הכדורים רצים ישר, כוונו את הכדורים כך שיפגעו אחד בשני עד שישאר כדור אחד בלבד.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.