מפעל התינוקות

מצביעים: 22
במפעל התינוקות עובדים קשה על מנת לייצר תינוקות ולשלוח אותךם להורים. בוא להפעיל את המפעל ולייצ רתינוקות ולדאוג להם עד שהם מגיעים לבית החם שלהם. המשחק באמצעות העכבר ולחצן שמאל - משחק לא פשוט, ודורש יכולת קריאה באנגלית.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.