סופת ההרס של טז

מצביעים: 2
עברו מסכים עם טז כשבל מסך אתם צריכים לנקות את האוייבים ואת הפסלים. על מנת לעשות זאת אתם צריכים לאכול מהבשר ולהפוך לסופה. תנועה באמצעות חצים, קפיצות באמצעות מקש רווח.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.