האתגר הבגדדי

מצביעים: 1
כמו הגנב מבגדד טוסו לכם על גבי מרבד הקסמים ותנסו להגיע רחוק ככל האפשר. התנועה באמצעות עכבר, לחצן שמאל מעלה את השטיח המעופף. מקש רווח ביצוע קפיצה.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.