בכוח המוח

מצביעים: 5
המשחק הזה אתם צריכים לעבור מסכים כשלרשותכם עומדים כוחות טלקנזיס להסיס חפצים, או בעיקר ארגזים. תנועה באמצעות חצים, לחצן העכבר מפעיל את הכוחות.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.