החייזר אבובה

מצביעים: 8
במשחק הזה אתם צריכים לעזור לחייזר אבובה לעבור בשלום המסכים. באמצעות חפצים שתאספו ץשלימו את המשימות בכל מסך על מנת שאבובה יגיע למקום חפצו.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.