להשתגע על האגוזים

מצביעים: 1
גרסה למשחקי קירות בו עליכם להיפטר מהאגוזים/ בלוטים ע"י זריקת סנאים. תנועה וירי ע"י עכבר.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.