באט מן - ונקמת הדחליל

מצביעים: 3
הדחליל גנב ממעבדות גוטהם סיטי גז מסוכן. התפקיד שלכם במשחק הוא למצוא את הגז ולעצור את הדחליל לפני שזה ישמיד את העיר גוטהם. K: בעיטה J: אגרוף L:זריקת בומרנג wasd : תנועה W : לחזיק ואז צונחים לאט S : מחליקים באופן מאוזן

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.