נמלה חוקרת

מצביעים: 24
במשחק הבא אתם נמלה שצריכה להשתמש בקסמים ולמצוא אביזרים על מנת לשקם את העולם. אתם צריכים לחפש ולמצוא פריטים ולהשתמש בהם בחוכמה. התנועה באמצעות העכבר ולחצן שמאל.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.