מתקפת אב"כ 2

מצביעים: 2
משחק הגנה בו עליכם להרכיב שיקויים וחומצות ייחודיים כלפי התוקפים. כל סוג של תוקף מגיב כנגד הרכב שיקוי שונה. בכל שלב יתווספו לכם מרכיבים למשחק. המשחק באמצעות עכבר יריות לחצן שמאל.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.