עוגיות מזל לחג האהבה

מצביעים: 20
יש לכן את כל הכלים והחומרים להכין את עוגיות מזל לחג האהבה. אם תפעלו על פי ההוראות זה גם יצליח לכן.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.