עיר בקרבות

מצביעים: 16
משחק יריות ותנועה - לחצני שליטה: W, A, S, D תנועה ניתן להשתמש גם בחצים 1, 2, 3, 4 בחירת סוג נשק

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.