משחק הקו

מצביעים: 1
משחק מעיק במיוחד שיכול לגרום לאדם מהישוב לחטוף עצבים במהירות... רק למזוכיסטים או כאלו שאין להם חיים משל עצמם. תעבירו את הקו לאורך כל המסלול באמצעות לחיצה על העכבר. אגב, את הפרטים של התמיכה של ער"ן תוכלו למצוא בדף ה שימושוןעל כל צרה שלא תבוא....

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.