להוריד את זה למטה

מצביעים: 13
משחק חשיבה שבו עליכם להוריד את חלקי הביניין אבל מבלי לגרום לאיש לאבד שיווי משקל.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.