מלחמת השבטים

מצביעים: 29
משחק קווסט קלאסי שבו בוחרים בני ברית ויוצאים יחד להילחם בשבטים האויבים.מטרת המסע למצוא את הרסיסים של אבן הלב. משחק באמצעות עכבר.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.