זולל התפוחים

מצביעים: 3
רוצו על הקירות ואיספו תפוחים. על מנת לעבור את המסך אתם צריכים לאכול את כל התפוחים. תנועה באמצעות חצים.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.