הקרב על האוכל

מצביעים: 2
במשחק הזה אתם גם האמא וגם הילד. המטרה שלכם היא לאסוף את המזון. הבעיה שיש גורילה שלא אוהבת שגונבים ממנה את המזון. באמצעות הלחצן שמאל בעכבר תעלו ותרדו בין הקומות וכך תמנעו מממכות מהגורילה.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.