אישה קטלנית

מצביעים: 85
במשחק הזה אתם אתם משחקים אישה שהיא למעשה מעין מחסלת מקצועית שצריכה להתגנב אל ביניין ולבצע משימה. בכל מסך יופיעו לכם שומרים אותם תצטרכו לחסל במהירות. על מנת לעשות זאת, מרגע המגע איתם, תקבלו הנחיות ללחוץ על אחד מהלחצנים AWSD וככה באמצעות מכות תוכלו להרוג את השומר. משחק מהיר מאוד.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.