ימ"מ

מצביעים: 12
אתם לוחם ימ"מ שצריךף לצלוף באוייבים שבאים מולכם. משחק עם העכבר - החלפת מחסנית מקש רווח.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.