יד הנקמה

מצביעים: 95
משחק מכות שמזכיר מאוד את המשחק לוחמי רחוב

נגדכם יצאו המוני לוחמים בהם תילחמו באמצעות יד הברזל שלכם ויכולת לחימה משודרגת. * L/C: קפיצה
* E/D: להחליף את היד
* J/Z: התקפה קלה
* I/S: חסימה * תנועה: wasd
* Spacebar: הפסקה
* K/X: התקפה חזקה
* Q/A: להחליף ליד שיורה
* I+L: להתחמק
* P or F: חזרה לתפריט ראשי

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.