מעמיס המשאיות 2

מצביעים: 20
באמצעות טרקטור עם מגנט אתם צריכים לעמוד במשימות העמסה מורכבות על המשאית. המשחק באמצעות עכבר.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.