צייד התפוחים

מצביעים: 6
משחק חשיבה שבו עליכם לעזור לדורבן לאסוף את כל התפוחים בהם הוא מעוניין. אתם יכולים לכנן את המסלול שלו ע"י הקשה על האבנים ואיסוף פירות המעניקות לו כוחות שונים

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.