בנק הפועלים - סניף עפולה

עיר: עפולה כתובת: ארלוזורוב 29, ת.ד. 34, מיקוד 18280

חיפוש לפי אזור

סניפי בנק הפועלים- צפון
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 65
פקס: 04-6524660

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

בנק הפועלים - סניף חצור

כתבות: ההסתדרות 1, ת.ד. 7 , מיקוד 10300 אזור: חצור הגלילית

בנק הפועלים - סניף נצרת עילית

כתבות: חרמון 1, ת.ד. 1983, מיקוד 17102 אזור: נצרת עילית

בנק הפועלים - סניף חרוד

כתבות: רחוב חרוד 7, ת.ד. 9810, מיקוד 17000 אזור: נצרת עלית

בנק הפועלים - סניף נצרת

כתבות: רחוב ראשי 701, ת.ד. 4053, מיקוד 16000 אזור: נצרת

בנק הפועלים - סניף עפולה עילית

כתבות: מרכז מסחרי קפלן, ת.ד. 1001, מיקוד 18508 אזור: עפולה עילית