ראסיה

מצביעים: 3
שחקו אותה כמו זידן ותינגחו בשחקן כמה שיותר רחוק. קבעו זווית ועוצמה בעזרת מקש הרווח.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.