בנק דיסקונט סניף קרית אריה

עיר: פתח תקוה כתובת: גיסין 88 טלפונים: טלבנק שירות אישי:
03-9439111
*6111
מכנה קולי:
*6111
טלבנק מוקד השקעות:
03-9439123
סניף טלבנק ישיר:
6111*
03-9439111

חיפוש לפי אזור

בנק דיסקונט
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 2

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

בנק דיסקונט סניף תלפיות ירושלים

כתבות: בית הדר תלפיות, רחוב פייר קינג 26 אזור: ירושלים

בנק דיסקונט סניף תל גנים - רמת גן

כתבות: בן גוריון 259 אזור: רמת גן

בנק דיסקונט סניף שנקר

כתבות: שנקר 4 אזור: הרצליה פיתוח

שנקין - בנק דיסקונט

כתבות: שנקין 66 אזור: תל אביב

בנק דיסקונט שכונת התקוה

כתבות: אצ"ל 16 אזור: תל אביב

שכון בבלי - בנק דיסקונט

כתבות: הרצוג 24 אזור: תל אביב