Bimmin 2

מצביעים: 1
זה משחק המשך של Bimmin , מדובר ביצור שיכול להחליף את עצמו בין קופיף לאדם קדמון. באמצעות הכישורים האלו הוא שורד מצויין את החיים בג'ונגל. על מנת לעבור את כל המכשולים תאלצו להחליף בין הדמויות מאחר וכל אחת מהן כישורים שונים.

יריות לחצן שמאל בעכבר
קפיצות - מקש רווח תנועה- ASDW

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.