בנק לאומי אשדוד

עיר: אשדוד כתובת: שבי ציון 3, מיקוד 77227

חיפוש לפי אזור

סניפי בנק לאומי באזור באזור שבע והדרום
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 56
שעות פעילות: א,ג,ד: 8:30-13:30
ב,ה: 8:30-13:00, 16:00-18:15
ו': 8:30-12:30
פקס:08-8512144

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

בנק לאומי דימונה

כתבות: המרכז המסחרי , מיקוד 86047 אזור: דימונה

ערד - בנק לאומי

כתבות: חן 4, מרכז מסחרי , מיקוד 89026 אזור: ערד

בנק לאומי נתיבות

כתבות: ירושלים 15, מיקוד 87772 אזור: נתיבות

בנק לאומי שדרות

כתבות: ככר הנשיא, המרכז המסחרי , מיקוד 87020 אזור: שדרות

קרית גת - בנק לאומי

כתבות: כיכר פז 87,המרכז החדש , 82017 אזור: קרית גת

בנק לאומי אופקים

כתבות: צפון אפריקה 14,מיקוד 87520 אזור: אופקים