כוח ימי

מצביעים: 14
יש הסבר מלא למשחק בהתחלה. אתם צריכים לבנות ספינות ולהשמיד את הצי של האויב, כל פעם תקבלו משימות חדשות.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.