חלון הזדמנויות לבעלי "כספים שחורים" בחשבונות בנק בחו"ל

פורסם על ידי בתאריך 12/03/2012
תקציר - תיקון 132 לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2003, הפך את שיטת המס בישראל משיטת מס על בסיס טריטוריאלי לשיטת מס על בסיס ...


 • פתיחת חשבון
 • הוספת מאמר חינם
 • הוראות עריכה
 • למה כדאי לפרסם מאמרים


  מספר צפיות: 33384

  אלי דורון, עו"ד  - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il

   

   

  תיקון 132 לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2003, הפך את שיטת המס בישראל משיטת מס על בסיס טריטוריאלי לשיטת מס על בסיס פרסונאלי, לפיה מי שמוגדר בסעיף 1 לפקודה כ"תושב ישראל" (יחיד ותאגיד), יחויב במס בישראל על כלל הכנסותיו, ללא קשר לשאלה היכן הופקו, נצמחו, או נתקבלו ההכנסות.

  אלא מאי? ישנם תושבי ישראל המחזיקים מחוץ לישראל כספים, רכוש, הון וכו' (להלן "נכסי חוץ") , ואינם מדווחים לרשויות המס בישראל על ההכנסות בגין "כספים שחורים" אלו, ומשכך הינם עברייני מס.

  הסיבות לאי הדיווח על נכסי החוץ הן שונות: יש ומדובר בישראלים שהחזיקו נכסי חוץ מניבים טרם תיקון 132 לפקודה ולא היו מודעים לשינוי המצב החוקי, ויש אשר רוצים להשתמט מתשלום מס או מסתמכים על חוקי הסודיות הבנקאית בחו"ל שימנעו חשיפתם.

  בכדי לאפשר לאותם תושבי ישראל, לחשוף את נכסי החוץ ול"הכשירם", פרסמה רשות המיסים בישראל באפריל 2005, נוהל גילוי מרצון (להלן- הנוהל), אשר מטרתו לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים לרבות מייצגים, שעברו עבירות על חוקי המיסים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת.

  במסגרת נוהל זה מטופלות עבירות השמטת הכנסות או נכסים, ניהול ספרים כוזבים, התחמקות ממס מעסקים ועסקאות בארץ ובחו"ל ועבירות בקשר ליבוא ויצוא.

  לשם עידוד הנוהל, מתחייבת רשות המיסים בתיאום עם הפרקליטות, שלא יינקטו הליכים פליליים נגד הפונה שיבצע גילוי מרצון, ואולם על המבקשים לנקוט בהליך, לעמוד במספר תנאים יסודיים טרם הגשת הצהרת אמת, תיקון הדיווח ותשלום המס המגיע.

  בתאריך 15 לנובמבר 2011, פרסמה רשות המיסים בישראל נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל לתקופה שבין 15.11.2011 ועד 30.6.2012, אשר במסגרתו תינתן האפשרות לתושבי ישראל המחזיקים נכסי חוץ שונים, בהם כספים שחורים בחשבונות בנק בחו"ל, ולא דיווחו עד כה על הכנסותיהם אלו, לבצע מהלך של "גילוי מרצון" אשר יקנה באותם מקרים חסינות מנקיטה בהליך פלילי במישור דיני המס, וכן יעניק הקלות במישור הגבייה-ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות (להלן: הוראת השעה).

  הוראת השעה מציעה הקלות משמעותיות בהשוואה לנוהל הקבוע, הן במישור הגבייה והן במישור ההליך הפרוצדוראלי ובעיקר –ריכוז הטיפול במישור הפלילי והאזרחי תחת קורת גג אחת.

  ההקלות יינתנו רק לתושבי ישראל אשר יבצעו את הליך הגילוי מרצון עד ליום 30/6/2012, ולאחריו תמשיך רשות המיסים לפעול בהתאם לסמכויות הפליליות והאזרחיות הנתונות בידה, על מנת לגלות, למסות ולנקוט בהליכים פליליים כנגד תושבי ישראל אשר אינם מדווחים על ההכנסות המופקות על ידם.

  להלן דוגמאות למקרים עליהם יחול תחול הוראת השעה, ויודגש שאין המדובר ברשימה סגורה:

  • הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שהתקבלו בירושה או במתנה מתושב חוץ.
  • הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שנרכשו מכספים שנבעו מהפקת הכנסה בישראל או בחו"ל, ששולם עליה מס או שלא הייתה חייבת בתשלום מס בישראל.
  • הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ, שחבות המס בגינן קיימת החל משנת 2003 בעקבות תיקון 132 לפקודה.

  בקשה שתוגש ללשכת מנהל רשות המיסים, ותאושר על ידי הוועדה, תקנה לפונה חסינות מפני כל סנקציה פלילית במסגרת דיני המס. הוועדה תבחן את השלכות המס הנובעות מהבקשה ותקבע שומת מס אזרחית, לרבות בדרך של הסכם עם הפונה.

  המס המחויב בהתאם לשומה האזרחית לא יצבור ריבית וקנסות, וכן רשאית הוועדה ליתן הקלות לגבי הפרשה הצמדה החלים על המס המחויב עד לביטולם המוחלט.

  לאור הוראת השעה במסגרת נוהל גילוי מרצון נפתח חלון הזדמנויות לבעלי "כספים שחורים" בחשבונות בנק בחו"ל. על כן טוב יעשו אלו באם יפנו למשרדנו ויפעלו במסגרת הליך מבורך זה,אשר ייתן בידם את האפשרות ל"הלבין" את הכסף השחור שבחזקתם ולהכשירו מבלי לשאת בתוצאות פליליות בגין מעשיהם.

   

  רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)
  טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
  חיפה: שדרות המגינים 58
  טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
  רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1,  בוקרסט
  שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון
  משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי

  אודות הכותב:
  אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il
  המשרד הוא משרד עורכי-דין דינמי המתמחה בדיני מיסוי, בנדל"ן וכן במשפט אזרחי ומסחרי בשלל תחומים שונים ומגוונים.

  לבית משפט ישנה סמכות להורות לתביעה לשאת בעלויות העתקה של חומר חקירה

  נכתב על ידי - אלי דורון - 2012-09-20

  סעיפים 74 ו- 75 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב-1982 (להלן: "החוק") מעניקים, בין היתר, לנאש...

  ברר אנונימית מה חבות המס בגין חשבונותיך בחו"ל ורק אח"כ תחליט האם להכשיר את הכסף" -נוהל גילוי מרצון

  נכתב על ידי - אלי דורון - 2012-07-24

  בתאריך 15 לנובמבר 2011, פרסמה רשות המיסים בישראל נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל לתקופ...

  חלון הזדמנויות לבעלי "כספים שחורים" בחשבונות בנק בחו"ל

  נכתב על ידי - אלי דורון - 2012-03-12

  תיקון 132 לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2003, הפך את שיטת המס בישראל משיטת מס על בסיס טריטוריא...

  גילוי מרצון לישראלים המחזיקים נדל

  נכתב על ידי - אלי דורון - 2012-02-27

  ישראלים רבים המקיימים פעילות עסקית מחוץ לגבולות ישראל באמצעות חברות זרות נוהגים לא לדווח על אותן החז...

  עורך דין פלילי - שלא נצטרך...

  נכתב על ידי - קמין סנטר - 2011-12-13

  עורך דין פלילי יכול לדאוג לאינטרסים שלכם מול רשויות החוק וליצג אתכם בצורה מכובדת.

  מאמרים נוספים של הכותב/ת

  האם חקיקה בארה"ב תשפיע על מערכת היחסים בין הבנקים ללקוחותיהם בישראל?

  נכתב על ידי - אלי דורון - 2013-06-24

  בשנת 2010, נחקק בארצות הברית החוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים Foreign Account Tax Compliance Act. חוק...

  הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם)

  נכתב על ידי - אלי דורון - 2013-06-20

  מזה עשרות שנים שמדינת ישראל מנסה למצוא פתרון הולם לבעיית כפר שלם. בשכונת כפר שלם, בתל אביב, מתגוררו...

  הוסיפו תגובה

  שם: איימל:

  בבקשה מלאו את הפרטים החסרים