זמן לעוד חתולים

מצביעים: 2
משחק מוזר, שבו עליכם לעזור לחתול לאכול ולשרוד את הרחוב. מיועד רק לאנשים במצב שיעמום קיצוני.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.