הכדור בסל, וחסל

מצביעים: 1
תכניסו את הכדור לסל. על מנת לעשות את זה תיצטרכו להשתמש באלמנטים במסך ולהפעיל אותם לפי הצורך.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.