מטוס הקיטור המטורף

מצביעים: 2
גירסת רטרו למשחק החלליות הפופלארי. אתם טסים במטוס קיטור מיושן כמטוסי האוייב תוקפים אותכם ואת העיר. תנועה באמצעות חצים. לחצן c - הטלת פצצות לחצן X - ירי
הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.