A.r.c.s

המשחק הזה ידרוש מכם לפקד על חוליה של שכירי חרב כדי להגן על הבסיס שלך.רק שהפעם אתם תגנו על הבסיס שלכם בחלל. 

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.