הנסיכה שומר

מצביעים: 1
Far far away there is a lonely tower. And, of course, you have to destroy it. Why?.. Because a beautiful princess is waiting for you there?.. Nooo, because it's fun! By the way, try not to kill the princess and catch her. She may be usefull later...

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "space", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.