שקופית קוטבית

מצביעים: 1
A fun puzzle game with the aim to move all marked blocks to the designated destinations. Push and crack ice cubes with your bulldozer on your way to the goal! The less moves you do ג€“ the higher score is. If you complete the level in the shortest way you get five stars. Solve all levels and unlock all achievements! OK, let's train your brain now!

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.